Δευτέρα-Παρασκευή

10:00-20:00

Σάββατο

10:00-14.30

Φόρμα ακαδημαϊκών εργασιών

Η κοινωνική πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προσπάθειες γίνονται για την καθιέρωση της λεγόμενης αποκέντρωσης των εξουσιών. Η αποκέντρωση των εξουσιών είναι αυτή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ελευθερία στις τοπικές διοικήσεις των δήμων για ενεργητικές και ουσιαστικές πολιτικές χωρίς να εξαρτώνται θεσμικά και οικονομικά από τις κυβερνητικές αποφάσεις.
Πέρα από κοινώς παραδεκτά προβλήματα που έχει ένας ολόκληρος λαός, πολλές φορές μια μικρή κοινότητα μέσα σε αυτόν, παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και παθογένειες που χρήζουν ειδικής και αμεσης αντιμετώπισης. Για παράδειγμα το κοινωνικό παντοπωλείο ενός Δήμου μπορεί να εξυπηρετεί πολυ περισσότερο κοσμο από τον μέσο όρο. Αυρο είναι ένα πρόβλημα που οφείλεται σε συγκεκριμένες αιτίες που μόνο η τοπική κοινότητα γνωρίζει. Το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται από μεγάλες αργοπορείες και κατά γενική ομολογία το “τέρας της γραφειοκρατίας” ζει και βασιλεύει.
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν οι τοπικές διοικήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στα δρώμενα των πόλεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη και συντομότερη αποτελεσματικότητα αλλά θα διαμόρφωνε και ένα χαρακτήρα αξιοπιστίας από μεριάς της διοίκησης.
Τέλος είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικές που εφαρμόζονται να είναι ενεργητικές και δραστικές. Είναι πια ώρα να φύγουμε από την πρακτική των επιδομάτων που δεν προσφέρουν τίποτα άλλο από μια εφήμερη ανακούφιση. Σε πρώτο βαθμό η πολιτεία και σε δεύτερο οι τοπικές διοικήσεις θα είναι αποτελεσματικές οταν υιοθετήσουν πρακτικές που κόβουν τα προβλήματα από την ρίζα τους.

Δημήτρης Δ. Αντωνόπουλος