Δευτέρα-Παρασκευή

10:00-20:00

Σάββατο

10:00-14.30

Φόρμα ακαδημαϊκών εργασιών

Πανεπιστημιακά μαθήματα

Πανεπιστημιακά μαθήματα

Το έμπειρο προσωπικό του Κέντρου Ακαδημαϊκής Υποστήριξης In Studies μπορεί να σε κατευθύνει σε κάθε δυσκολία στην σχολή σου. Με την διδασκαλία των μαθημάτων, δίνεται πλούσιο υλικό και πρακτικά παραδείγματα κατανόησης. Δυνατότητα για ατομικά και ομαδικά τμήματα δια ζώσης και διαδικτυακά Επικοινώνησε μαζί μας

Στείλτε μας μήνυμα