Δευτέρα-Παρασκευή

10:00-20:00

Σάββατο

10:00-14.30

Φόρμα ακαδημαϊκών εργασιών

Άρθρα

Άρθρα

Η κοινωνική πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες προσπάθειες γίνονται για την καθιέρωση της λεγόμενης αποκέντρωσης των εξουσιών. Η αποκέντρωση των εξουσιών είναι αυτή που μπορεί να

Διαβλαστε περισσότερα »